Όροι και Προϋποθέσεις

Τίποτα στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις δεν θα επηρεάσει τα δικαιώματα του αγοραστή ως Καταναλωτή. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα ισχύουν για όλες τις συμβάσεις πώλησης Αγαθών από τον Πωλητή στον Αγοραστή και θα υπερισχύουν οποιωνδήποτε άλλων εγγράφων ή επικοινωνιών από τον Αγοραστή. η διαφοροποίηση στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ειδικών όρων και προϋποθέσεων που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των μερών) θα είναι ανεφάρμοστο εκτός εάν συμφωνηθεί εγγράφως από τον πωλητή.

Παραγγελία

Όλες οι παραγγελίες για Αγαθά θεωρούνται ως προσφορά από τον Αγοραστή για την αγορά Αγαθών σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και υπόκεινται σε αποδοχή από τον Πωλητή. Ο Πωλητής μπορεί να επιλέξει να μην αποδεχθεί μια παραγγελία για οποιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση που τα Αγαθά που παραγγέλθηκαν από τον Αγοραστή δεν είναι διαθέσιμα από το απόθεμα, ο Αγοραστής θα ειδοποιηθεί και θα δοθεί η δυνατότητα είτε να περιμένετε έως ότου τα Αγαθά είναι διαθέσιμα από το απόθεμα είτε να ακυρώσετε την παραγγελία και να λάβετε πλήρη επιστροφή εντός 30 ημερών.

Το δικαίωμά σας να ακυρώσετε

Μπορείτε κανονικά να ακυρώσετε την παραγγελία σας (εφόσον γίνει αποδεκτή από εμάς) για οποιοδήποτε λόγο μέχρι το σημείο αποστολής. Αν ακυρώσετε τη σύμβαση εντός αυτής της προθεσμίας, όλες οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν από εσάς θα επιστραφούν πλήρως εντός 30 ημερών.

Τιμή και Πληρωμή

Όλες οι τιμές που αναγράφονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι ακριβείς κατά τη στιγμή της δημοσίευσης και αναφέρονται σε Ευρώ (€) και, όπου ενδείκνυται, περιλαμβάνουν τον φόρο επί των πωλήσεων (ΦΠΑ) στην Ελλάδα με το τρέχον επιτόκιο. Ο ιστότοπός μας λειτουργεί μόνο στην Ελλάδα. Θα αξιολογηθεί στο μέλλον για αιτήματα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Συμμόρφωση των εμπορευμάτων

Λαμβάνουμε κάθε δυνατή φροντίδα για να διασφαλίσουμε ότι η περιγραφή και οι προδιαγραφές των προϊόντων μας είναι σωστές τη στιγμή που θα πατήσετε. Ωστόσο, οι προδιαγραφές και οι περιγραφές των προϊόντων σε αυτόν τον ιστότοπο δεν προορίζονται να είναι δεσμευτικές και αποσκοπούν μόνο να δώσουν μια γενική περιγραφή των προϊόντων. Επιπλέον, οι εικόνες που χρησιμοποιούμε είναι γυρισμένες από τα προϊόντα που αντιπροσωπεύουν, αλλά λόγω των φωτιστικών εφέ και της ποιότητας των επιμέρους οθονών δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα χρώματα θα είναι πραγματική ομοιότητα και δεν μπορούν να αναλάβουν καμία ευθύνη γι ‘αυτό.